Aarhus University Seal

Student Colloquium - Pernille Bræmer-Jensen: Fusion og ITER

Info about event

Time

Thursday 11 October 2018,  at 15:15 - 16:00

Supervisor: Hans Fynbo

I en verden, hvor elektricitet er en nødvendighed, er det vigtigt, at der er rigeligt af det. Energiforbruget stiger i takt med, at verdensbefolkningen samt levestandarder forøges. Samtidigt aftager ressourcerne til de største kilder som kulkraftværker og fissionskraftværker. Søgen mod alternative energikilder er derfor uundgåeligt, og hvor omkring 25% af verdens energiforbrug i dag stammer fra vedvarende energi, er der stadig behov for mere.

De store mængder energi frigivet ved fusion har været af interesse i mange årtier, og dog er det stadig kun i teoretisk form, hvordan energien genereret ved kernefusionsreaktioner skal kunne producere elektricitet. Flere fusionsenergieksperimenter opererer i dag og endnu flere er under konstruktion. Det største af disse er ITER, der blandt andet har til formål at kunne producere ti gange så meget energi, som det kræver at holde reaktoren kørende.

I dette kollokvium vil vi først undersøge fusion, og hvilke reaktioner, der er mest egnet til fusionskraftværk. Derefter vil vi kigge nærmere på ITER og den reaktor, der skal benyttes. Sidst skal vi diskutere om fusionskraftværk er løsningen til vedvarende energi.