Aarhus University Seal

Student Colloquium - Nicolaj Glud: Sorte hullers termodynamik

Info about event

Time

Monday 5 November 2018,  at 14:15 - 15:00

Supervisor: Steen Hannestad

Sorte huller er simple. De kan beskrives fuldstændigt med tre tal: deres masse, ladning og impulsmoment. Derfor skulle man tro, at et sort hul kun har få tilgængelige mikroskopiske tilstande og lav entropi. Men hvad sker der så når man smider et kompliceret system med høj entropi ind I et sort hul? Umiddelbart skulle man tro, at universets totale entropi falder, men det bryder termodynamikkens anden lov! I mit kollokvium vil jeg fortælle om dette problem, og om hvordan det fører til termodynamikkens love for sorte huller. Disse love tolket i lyset af Hawkingstråling tyder på, at sorte huller faktisk har enormt mange mikroskopiske tilstande og høj entropi. Dette giver os hints til Quantum Gravity og har ført til idéer som det holografiske princip, men det fører os også til informationsparadokset som tyder på, at almen relativitetsteori og kvantemekanik er inkompatible.