Aarhus University Seal

Student Colloquium - Mathias Mikkelsen: 'Ikke-Euklidisk Astronomi Før'

Info about event

Time

Thursday 10 October 2013,  at 12:15 - 15:00

Location

Phys. Aud.

Ikke-Euklidisk Astronomi Før Einstein

Mathias Mikkelsen

Vejleder: Helge Kragh
Torsdag den 10. oktober kl. 14.15
Fysisk Auditorium

I 1916 publicerede Albert Einstein den generelle relativitetsteori, ifølge hvilken rummet er lokalt krumt omkring massive objekter. Men var ideen om et ikke-euklidisk rum opstået med den generelle relativitetsteori? I sidste halvdel af det 19. århundrede blev ikkeeuklidisk geometri et stort forskningsområde indenfor matematikken, men kun et fåtal af fysikere anså området som astronomisk relevant. En af dem var Karl Schwarzschild, der skrev en artikel om verdensrummets mulige krumning i år 1900, som jeg blandt andet vil gennemgå.