Aarhus University Seal

Student Colloquium - Magnus Dahl: 'Mindstevirkningsprincippet'

Info about event

Time

Monday 26 May 2014,  at 14:15 - 15:00

Location

Fys. Aud.

Mindstevirkningsprincippet

Magnus Dahl

Vejleder: Nikolaj Zinner

Mandag den 26. maj kl. 14.15
Fysisk Auditorium

Mindstevirkningsprincippet er et af de mest grundlæggende og bredest anvendte principper i fysikken og er stadig en vigtig drivkraft i moderne fysik. Jeg vil fortælle om mindstevirkningsprincippet som globalt princip, som modsætning til de differentielt formulerede love vi er vant til at møde i vores arbejde med fysik. Er virkningen altid et minimum? Hvordan ved et system hvilken vej, der opfylder mindstevirkningsprincippet? Det er nogle af de spørgsmål, jeg vil besvare i mit kollokvium.