Aarhus University Seal

Student Colloquium - Kim Paulsen: Wind-farm modelling and optimization

Info about event

Time

Monday 13 November 2017,  at 15:15 - 16:00

Supervisor: Martin Greiner

Klimaforandringer er blevet til et meget omtalt emne i nyere tid. Der er bred enighed om at fokus skal væk fra fossile brændstoffer, der producerer drivhusgasser og hen mod vedvarende energikilder. En af disse energikilder er vind. Vindkraftværker, også kaldet for vindmøller eller vindturbiner, bruger vindens kinetiske energi til at producere elektricitet. Hvis turbinerne står i god afstand til hinanden, kan de indstilles til optimale værdier. Udfordringen kommer i vindparkerne, hvor vindkraftværkerne står så tæt, at de blokerer vinden for hinanden.

I dette kollokvie vil jeg se på hvordan el-produktionen i off-shore vindparker kan optimeres ved at ændre på vinklen af turbinerne samt rotorbladene i forhold til vindretning. Disse vinkler har indflydelse på hvor meget vind der kommer igennem og kan udnyttes af de efterfølgende turbiner. Her er det vigtig at se på wake-modeller, som beskriver ændringen af vindstrømmen efter en turbine og indflydelsen på de efterfølgende turbiner.