Aarhus University Seal

Student Colloquium - Kasper Toft Madsen: Fremtidens Energi

Info about event

Time

Monday 1 October 2018,  at 15:15 - 16:00

Supervisor: Hans Otto Uldall Fynbo

Verden som vi kender den er under forandring. Seriøse menneskeskabte klimaændringer truer vores og især vores børns fremtid. Højere vandstand, flere skovbrande, mindre biodiversitet og flere tørker er blot nogle af de konsekvenser vi går i møde.

De ødelæggende menneskeskabte klimaforandringer har tvunget os mennesker til at tænke energi på nye måder. Det er stadig blot en brøkdel af verdens energibehov, der i dag dækkes af vedvarende energikilder. Dog er vedvarende energikilder i fremmarch, og flere forskellige typer af vedvarende energi viser lovende udsigter. Dette studenterkollokvium sætter særlig fokus på solenergi og vindkraft som mulige løsninger på fremtidens udfordringer, men også fusionskraft kommer under loop som en væsentlig spiller i debatten.

Kan de vedvarende energikilder levere varen til et stadigt stigende energiforbrug? Og i så fald: Hvilke energikilder skal vi satse på? Disse spørgsmål undersøges i dette studenterkollokvium om: Fremtidens Energi.