Aarhus University Seal

Student Colloquium - Hagbart Frandsen: Superrotorer i et eksternt magnetfelt

Info about event

Time

Thursday 16 November 2017,  at 15:15 - 16:00

Supervisor: Henrik Stapelfeldt

Molekyler der roterer med ekstremt høje hastigheder, med rotationsfrekvens op mod 1013 Hz er kendt som superrotorer. Superrotorer opnår disse hastigheder ved hjælp af en optisk molekyle centrifuge, som virker under princippet at intens lineært polariseret laserpulser, kan tvinge molekyler til at blive stillet op i en bestemt retning og ved at rotere den polarisering, kan man tvinge molekylerne i rotation. Denne teknik er begrænset i, at den kun kan rotere molekyler i planet vinkelret på centrifugepulsen. Dette kollokvium vil vise en måde at ændre rotationsplanet, ved brug af et eksternt magnetfelt. Det eksterne magnetfelt skaber en gyroskopisk effekt med de omtalte superrotorer, og får superrotorerne til at præcessere rundt om magnetfeltets akse. Eksperimentelle resultater for henholdsvis O2 og N2 bliver vist frem, da  O2 får sin magnetisme fra elektron spin, mens  N2 får sin magnetisme fra elektron- og kernestrømme, udviser  O2 og N2 to forskellige scenarier for denne interaktion mellem superrotorer og et eksternt magnetfelt.