Aarhus University Seal

Student Colloquium - Filip Jensen: Rumrejser i solsystemet

Info about event

Time

Monday 5 March 2018,  at 15:15 - 16:00

Supervisor: Hans Kjeldsen

Eventyrlyst har altid været en del af menneskets natur. Dette ses der mange eksempler på igennem historien i form af folkevandringer og opdagelsesrejser. I dag er turisme også en markant industri og specielt unge er kendt for at have lyst til at opleve verden. Fremskridt indenfor raketvidenskab har i de år betydet at nogle er begyndt at overveje muligheden for rumturisme. Det er dog stadig lang vej før dette vil være en mulighed for den brede befolkning da der er en lang række komplikationer i forbindelse med rumfart.

Formålet med dette studenterkollokvium er at beskrive de fysiske omstændigheder i forhold til rejser i solsystemet. Der vil tages udgangspunkt i 3 faser af rejsen: Opsendelse, baneoverførsel og landing. Under hver af disse faser diskuteres de vigtigste problematikker og hvilke løsninger man har fundet til disse, idet der vil tages uddrag fra konkrete rummissioner.