Aarhus University Seal

Student Colloquium - Daniel Østergaad Andreasen: 'Statistisk fysik på neutrale'

Info about event

Time

Thursday 26 September 2013,  at 14:15 - 15:00

Location

Fys. Aud.

Statistisk fysik på neutrale netværk

Daniel Østergaad Andreasen

Vejleder: Alberto Imparato
Torsdag den 26. september kl. 14.15
Fysisk Auditorium

Inden for evolutionsbiologi har man siden '68 diskuteret muligheden for neutral evolution. Det vil sige, i hvor stor grad optræder tilfældig evolution? Sandsynligheder og tilfældigheder er noget statistisk fysikere er gode til. Siden midt-halvfemserne har vi fysikere derfor blandet os i den diskussion. Med værktøjer som statistisk fysik og netværksteori kan vi via simuleringer lave forudsigelser om evolution og hvilke konsekvenser det har, når evolutionen ikke har nogen selektionsmæssig fordel.