Aarhus University Seal

Student Colloquium - Christoffer Søkilde Frederiksen: Bell test - Fortolkning

Info about event

Time

Monday 12 March 2018,  at 15:15 - 16:00

Supervisor: Jacob Sherson

Er der skjulte variabler i kvantemekanikken? Dette omhandler den såkaldte EPR-artikel. John S. Bells svar på EPR-artiklen gør os klogere, men fører også til mange spørgsmål; Lokal realisme, hvad er det? Er verden deterministisk? Hvilken fortolkning af kvantemekanik er bedst?

Jeg giver en grundig gennemgang af Bells uligheder og Bell tests med fokus på en intuitiv forståelse. Der er efterhånden enighed om resultatet af Bell tests, men ikke om fortolkningen. En diskussion om hvordan resultatet skal fortolkes kan nemt ende i filosofiske diskussioner, som flere vil betegne som ”irrelevant for fysik”, men hvornår er noget ”irrelevant for fysik”? Hvad hører til i en fysikteori? Skal den være testbar? Det vil mange nok mene. Alligevel har de sidste mange år budt på flere og flere fortolkninger af kvantemekanikken, mange uden at være testbart forskellige. Er det så overhovedet fysik? Jeg vil til sidst give argumenter for at indføre noget uobserverbart i en fysikteori.