Aarhus University Seal

Student Colloquium - Christian Bach: Hvordan kan vi opretholde Moores lov?

Info about event

Time

Monday 23 October 2017,  at 15:15 - 16:00

Supervisor: Brian Juelsgaard

I 1965 forudsagde Gordon E. Moore, at antallet af transistorer i et integreret elektrisk kredsløb vokser eksponentielt med tiden. Dette er en empirisk lovmæssighed, som stadig gælder i dag. Historisk set er computerteknologien blevet konfronteret med store teknologiske udfordringer og dertilhørende teknologiske gennembrud.

Gennem de sidste 20 år har den teknologiske udvikling stødt imod grænseområdet mellem en klassisk- og kvantemekanisk opfattelse af, hvordan transistorer kan konstrueres. I den sammenhæng har problemer som kvantemekanisk tunnelering været en gennemgribende udfordring, som har skubbet til grænserne for menneskets skaberevne.

Vi er således nået et punkt, hvor en transistor er blevet så lille, at det snart er praktisk umuligt at gøre komponenterne meget mindre, end de er nu. Så hvad bliver det næste? Er Moores lov - som så ofte før proklameret - død?

Kollokviet vil redegøre for, hvordan vi beskriver halvledere og deres rolle i computerteknologi. Dernæst følger en gennemgang af de vigtigste gennembrud i halvlederindustrien. Afslutningsvist vil de nærmeste fremtidsperspektiver blive belyst.