Aarhus University Seal

PS! Generalforsamling

Info about event

Time

Thursday 11 November 2021,  at 12:00 - 14:00

Der er Generalforsamling i PS! torsdag den 11. november kl. 12:00 i 1520-737

Kom endelig og hør hvad vi laver, og hvilke arrangementer vi har planer om i det kommende år. Du kan også stille op til bestyrelsen eller som suppleant, hvis du har lyst til det.

Vi håber at se så mange som muligt.

PS! Personale og Studerende

Dagsorden

Bemærk: Vi vil gerne opfordre alle til at møde op og overveje at stille op. Alle grupper (videnskabelige, tekniske eller studerende) bedes overveje at udpege en person, som kan deltage. Vi har brug for bred opbakning til PS! og minder om, at PS! bl.a. står for arrangementer hvert år (julefrokost, børnejuletræ, IFAs deltagelse i DHL stafetten, osv.)
Venlig hilsen
BESTYRELSEN

FORSLAG til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest torsdag d. 4. november 2021.
Af hensyn til den praktiske planlægning omkring forplejning bedes du senest tirsdag d 9. november melde dig til ved at skrive dig på listen i informationen.