Aarhus University Seal

Ordinær generalforsamling i Personaleforeningen PS!

Info about event

Time

Thursday 27 October 2022,  at 12:00 - 13:30

Der er Ordinær Generalforsamling i  IFA's personaleforening PS!

Torsdag den 27. oktober kl. 12:00 i 1520-737

Kom endelig og hør hvad vi laver, og hvilke arrangementer vi har planer om i det kommende år.
Du kan også stille op til bestyrelsen eller som suppleant, hvis du har lyst til det.

Vi håber at se så mange som muligt.

Dagsorden

PS! Personale og Studerende

Bemærk: Vi vil gerne opfordre alle til at møde op og overveje at stille op. Alle grupper (videnskabelige, tekniske eller studerende) bedes overveje at udpege en person, som kan deltage. Vi har brug for bred opbakning til PS! og minder om, at PS! bl.a. står for arrangementer hvert år (julefrokost, børnejuletræ, IFAs deltagelse i DHL stafetten, osv.)

Venlig hilsen
BESTYRELSEN

FORSLAG til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest torsdag d. 13. oktober 2022.

Af hensyn til den praktiske planlægning omkring forplejning bedes du senest tirsdag d. 25. oktober melde dig til ved at skrive dig på listen i informationen.