Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

New Associate Professor at IFA: Hans Fynbo

Hans Fynbo er født i 1971 og fik ph.d-graden i 1999 fra Aarhus Universitet. Derefter fortsatte han karrieren ved det internationale forskningscenter CERN, og har siden 2002 været ansat i forskellige forskerstillinger relateret til CERN forskningen. Han kommer senest fra en stilling som Skou stipendiat betalt af Forskningsrådet for Natur og Univers.

Hans Fynbos forskningsfelt er eksperimentelle studier i krydsfeltet mellem subatomar fysik og astrofysik. Hovedindsatsen har hidtil været  kerne-astrofysik, samt aktiviteter indenfor kosmiske stråler og neutrino fysik. Eksperimenterne udføres ved ISOLDE faciliteten ved CERN, og ved acceleratorer i Finland, Spanien, Holland, USA og Canada. Et hovedindsatsområde har de seneste år været studier relateret til trippel-alfa processen i stjerner.

Instituttet ønsker Hans hjertelig velkommen.

Tlf.: 8942 3659
E-mail: fynbo@phys.au.dk
Kontor: bygn. 1520 lok. 533