Aarhus University Seal

Møde i Samarbejdsudvalget (LSU) på IFA 26. marts 2021

Info about event

Time

Friday 26 March 2021,  at 11:15 - 12:15

Location

Online

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

 2. Økonomi
  • Orientering om status for IFA’s økonomi
 1. Lønforhandling 2021
  • Orientering om forårets lønforhandling, inkl. tidsplan og lønforhandlingskriterier
  • Institutlederens overvejelser om lønforhandlingen og forventningsafstemning
 1. Mere fordybelse i arbejdet
  • Drøftelse af forsøgsordning i to måneder i 2021 ift. at skabe færre forstyrrelser én dag om ugen for at fremme koncentration og fordybelse i arbejdet
  • Hvordan ses dette i relation til den typiske VIP’s og TAP’s arbejdsdag?
 1. Eventuelt