Links

Kvinder i Fysik netværket

Hjemmeside for ligestillingsarbejde ved universitetet i Wien

Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA):

-          Her kan man bl.a. teste, om man selv er ”gender biased”

Kønsprojekter på AU:

-          AU har i januar uddelt omkring 600.000 kr. til fem kønsprojekter

Kønsprojekter i EU:

-          Alle de køns- og ligestillingsprojekter, som EU/EC har finansieret

 AU-netværk:

-         Der findes på AU et netværk for folk (fra alle fagområder) med interesse i kønsforskning

Artikler og foredrag:

Ea Høg Utoft’s foredrag ved IFAs PhD dag 25. januar 2018

Europæisk video om ligestilling

Fighting sexual harassment in science may mean changing science itself