Dagsorden, Institutforum 22.10.2013

14.10.2013 | Mette Alstrup Lie

Møde i Institutforum den 22. oktober 2013 kl. 12.30-14.15 i 1520-732

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 22. maj 2013 (tidl. udsendt til godkendelse)
3. Årshjul for Institutforum (bilag)
4. Meddelelser fra institutleder
5. Tenure Track – proces og retningslinjer - LHA (bilag)
6. Instituttets strategiplan (LHA)
7. Orientering fra Akademisk Råd (Næstformand Peter Balling)
8. Instituttets tema for 2014 – Hvad skal processen være? Virker det efter hensigten?
9. Eventuelt

Lars H. Andersen/Ruth Laursen

Institut for Fysik og Astronomi, Referater