Astrofysik

Jørgen Christensen-Dalsgaard


Her vil jeg fremover lægge ugesedler og andet relevant materiale for kurset. Desværre har jeg ikke nem adgang til Word, så materialet bliver lagt som gzippede postscript og pdf filer (men rigtige astronomer bruger forresten UNIX, Latex, og cgs enheder!)

Forelæsere: Jørgen Christensen-Dalsgaard og Torben Arentoft

Tidspunkter:

Litteratur:

Kan købes i Stakbogladen.

I øvrigt henvises til Barbara Ryden: Introduction to Cosmology, der giver en glimrende og mere uddybende beskrivelse af moderne kosmologi.

Ugesedler

Eksamensopgivelser

Eksamensopgivelser, eksamen efter 4. kvarter 2007, ligger her som gzipped postscript fil og her som PDF fil.
Bemærk at emnet strukturdannelse (Ryden, Kapitel 12) udgår, da Steen Hannestad ikke nåede at genemgå det ved forelæsningen 25/5.
Bemærk at eksamen er 20. juni.

Materiale om galakser

Her ligger en powerpoint-præsentation fra forelæsningen 2/5 med billeder af galakser, galaksehobe, jets, etc. (13 Mb).

I præsentation anvendte jeg en simulering beskrevet i
Di Matteo, Springel & Hernquest (2005; Nature 433, 604).
Denne simulering kan findes her (22 Mb). Yderligere information om simuleringen er givet på denne side, som Volker Springel venligt gjorde mig opmaerksom på.

I øvrigt anbefales Tucker et al., Black hole blowback, Scientific American, marts 2007, der diskuterer vekselvirkingen mellem stof og et centralt sort hul i den centrale galakse i en galaksehob.

Andet materiale