Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tidsforlængelse

Er tiden på atomure påvirkelig af andet end hastighed og tyngdefelter, hvor den går langsommere i forhold til et atomur i stilstand? Når det sker, er det så tiden selv eller tidens ”oscillator”, som er den indre rytme i cæsiumatomet, der påvirkes? Hvis atomuret foruden at bevæge sig med en hastighed også bevæger sig igennem et magnetfelt, vil det kunne påvirke tiden på atomuret til enten at gå langsommere eller hurtigere?

Tak og venlige hilsner RJ.


Kære RJ.

Tak for dine gode spørgsmål om et af den moderne fysiks mest spændende emner.

Atomure nævnes ofte i forbindelse med relativitetsteorien. Det er ikke fordi de virker på en særlig måde, men blot fordi de er meget præcise og dermed følsomme over for selv små tidsintervaller. Ligeledes hører man også tit om lysure. De nævnes primært for at demonstrere nogle af de tekniske aspekter (læs: ligninger) ved relativitetsteorien. De tankeeksperimenter du beskriver, bygger på hvordan et atomur opfører sig. Men i relativitetsteorien kan resultatet af ens tankeeksperiment ikke afhænge af, hvilken type ur man har valgt. Det må kun afhænge af den specielle relativitetsteoris primære antagelse om, at lysets hastighed er konstant.
            Så ifølge relativitetsteorien går tiden langsommere ved hastig bevægelse og ved ophold i et stærkt tyngdefelt. Hvis ens ur går langsommere under andre betingelser, så er det ikke fordi tiden går langsomt, men fordi man har bygget et uhensigtsmæssigt ur. Det var i øvrigt noget man brugte en del tid på indenfor søfart i gamle dage. Her går traditionelle pendulure nemlig uregelmæssigt, når de er placeret på et skib, som ikke ligger stille. Men da det skyldes bølgegang og ikke relativitetsteorien, så siger man ikke at tiden går langsommere, men at ens ur går langsommere.

Med venlig hilsen Rune Elgaard Mikkelsen, cand.scient, ph.d.-studerende.