Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Meteorer

Spørgsmål fra MK


Grundstofkosmologi (Cosmochemistry) studerer universets grundstofsammensætning og de processer, som har ført til den observerede grundstofsammensætning. Dette gøres hovedsageligt ved at studere de mest primitive meteoritters grundstofsammensætning, idet disse var de første faste legemer, som kondenserede i den gaståge, som kredsede om den unge sol. Victor Goldschmidt og medarbejdere samlede i 1938 den første liste over de kosmiske grundstofforekomster. Kernefysikeren George Anthony Gamow (Georgij Antonovitj Gamov) blev i 1946 inspireret af Victor Goldschmidts kosmiske grundstofsammensætning til at foreslå, at grundstofferne blev opbygget nogle få minutter efter universets begyndelse (Big Bang) ved gentagne neutronindfangninger. Alle atomkerners evne til at indfange neutroner var nemlig blevet bestemt i forbindelse med atombombeprojektet under 2. verdenskrig, og Gamow bemærkede, at grundstofforekomsterne stort set var omvendt proportionale med sandsynligheden for neutronindfangning.

Nu kommer jeg endelig til besvarelsen af spørgsmålet. De relative grundstofforekomster findes som figur 1 i alfa-beta-gamma-artiklen (PDF-format): www.snolab.ca/public/JournalClub/michael1.pdf

Det viste sig uheldigvis ved en grundigere undersøgelse, at kun de lette grundstoffer kan produceres i det tidlige univers. De tungere grundstoffer produceres ved neutronindfangning i supernovaeksplosioner.

Med venlig hilsen Bjarne Thomsen, lektor

PS: Et meteor er den ildkugle, som frembringes, når en meteorit opbremses i jordens atmosfære.

 

Læs mere:

Man kan læse mere om "Cosmochemistry" i denne wikipedia-artikel:

en.wikipedia.org/wiki/Cosmochemistry

Victor Moritz Goldschmidt blev udnævnt til professor ved universitetet i Oslo i 1914. Man kan læse mere om hans liv i denne wikipedia-artikel:

en.wikipedia.org/wiki/Victor_Goldschmidt

Der findes en dansksproget wikipedia-artikel om Gamows liv:

da.wikipedia.org/wiki/George_Gamow

Den berømte alfa-beta-gamma artikel fra 1948 beskrives i denne wikipedia-artikel:

en.wikipedia.org/wiki/Alpher-Bethe-Gamow_paper