Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lysår

Edwin Hubble

For nogle måneder siden, måske et års tid siden, dukkede en nyhed op  på forskellige nyhedssites, bl.a. BBC, om at astronomer havde identificeret en stjernehob/galakse som befandt sig 30 mia. lysår  borte! Jeg checkede flere steder for, om der mon var tale om en fejl i afstanden, men det lod til at stå til troende!!

Nu melder sig det spørgsmål, hvordan en sådan afstand kan være gældende, når astrofysikere stadig arbejder med en big-bang teori, som angiveligt skulle have indtruffet for ca. 15 mia. år siden! Noget  stemmer ikke, men hvad??

 Mvh PC.

 


Kære PC.

Du har ret i, at det umiddelbart kunne forekomme mærkeligt, at en galakse befinder sig 30 milliarder lysår fra Jorden, når Universets alder kun er 14 milliarder år. Dette ville også være en umulighed, hvis afstandene mellem galakserne var uforanderlige.

Men den omtalte Big-Bang teori går netop ud på, at alle galaksernes indbyrdes afstande vokser med den kosmiske tid. Man kan forestille sig, at alle galakser i en bestemt retning udgør knuder på en elastik, hvis længde forøges med tiden. Afstanden mellem to galakser afhænger derfor af tidspunktet. Astronomerne angiver konventionelt afstanden til en galakse til det nuværende tidspunkt, hvor lyset modtages. Afstanden til galaksen var meget mindre til tidspunktet for lysets udsendelse.

Lyset bevæger sig med en konstant hastighed langs den omtalte elastik, som imidlertid bliver længere og længere under lysets bevægelse.

Vi kan forestille os, at vi afmærker lysets position for hvert år. Vi afsætter således 14 milliarder mærker på elastikken; men afstanden mellem mærkerne forøges i tidsrummet mellem lysets passage og ankomsten til Jorden. Afstanden mellem mærkerne nær galaksen forøges mest.

Resultatet er, at afstanden mellem galaksen og Jorden til det nuværende tidspunkt bliver 30 milliarder lysår, selvom der kun er 14 milliarder mærker. Det er lidt som at sælge elastik i metermål.

Venlig hilsen Bjarne Thomsen
Lektor emeritus
Institut for fysik og Astronomi, Aarhus Universitet