Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lyd og vind

Spørgsmål fra J, Aarhus C:

­

Bærer vinden lyde med sig?

Det opleves ofte som om at det er lettere at høre fx tale og musik fra en koncert i med- end modvind? Er det rigtigt videnskabeligt set? Hvis ja, hvorfor?

­

Hvorfor høres lyde lettere om aftenen?

Jeg har ofte oplevet at opholde mig et sted i naturen eller i en have en vindstille sommerdag og at lyden – fra fx en vej eller fabrik mange kilometer væk – ikke kan høres i dagtimerne, men lyder meget kraftigt om aftenen og natten - selvom vindforholdene er de samme hele dagen. Kan I forklare det?

­

Venlig hilsen J, Aarhus C

­


De to fænomener du beskriver opstår begge fordi lydbølger bliver afbøjet. Hvis bølgehastigheden er konstant vil alle bølger gå lige ud, men er den ikke konstant vil bølgen bøje af mod den retning hvor hastigheden er lavere. Dette gælder for alle bølger, for lysbølger har de fleste oplevet det for lys der går fra luft til vand eller fra luft til glas, det er bl.a. det princip der får briller til at fungere.

Lydhastigheden i luft stiger langsomt med temperaturen, så hvis man har en såkaldt temperaturinversion hvor luftens temperatur stiger med højden vil lydhastigheden være langsommere ved jordoverfladen og lyd vil blive afbøjet ned mod jorden. Det sker meget sjældent i løbet af dagen, men man kan - som nævnt i spørgsmålet - opleve det i vindstille vejr en sommeraften eller en tidlig morgen ved en sø.

Effekten er lidt anderledes i blæsevejr: lydhastigheden på omkring 340 m/s er langt højere end vindhastigheden, men man skal lægge de to hastigheder sammen for at få lydens hastighed i forhold til jordoverfladen. Husker man så også at vindhastigheden stiger når man går opad (den bremses lige ved jordoverfladen) bliver resultatet at man i medvind får en lydhastighed der vokser med højden - dvs. lyden bøjes ned og kan høres i større afstande  - mens man i modvind har en lydhastighed den aftager med højden - så lyden bøjes opad og væk fra jordoverfladen.

Der findes mange sider på internettet med flere eksempler, især på engelsk. Søg blot under "refraktion" ("refraction" på engelsk) som er den tekniske betegnelse for afbøjning.

Med venlig hilsen lektor Karsten Riisager