Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Solen og klimaet på Jorden

Solen og klimaet på Jorden

 Jørgen Christensen-Dalsgaard og Christoffer Karoff

: Foredrag 1 time, kan evt. forlænges med en diskussion, hvis det ønskes. 

 Jordens klima har ændret sig væsentligt i historisk tid. I de senere år har mulige menneskeskabte effekter på klimaet været intenst debatteret; den vigtigste af disse er formodentlig en øget drivhuseffekt som følge af udledningen af kuldioxid ved forbrænding af fossilt brændstof. For at vurdere betydningen af disse effekter er det vigtigt at forstå mulige naturlige årsager til klima-variationer. Noget tyder på en ret direkte sammenhæng mellem Solens aktivitet, f.eks. afspejlet i variationen af antallet af solpletter, og Jordens klima. Undersøgelser af denne sammenhæng involverer også studier af den kosmiske stråling, samt målinger af variationer af 14C produktionen i Jordens øvre atmosfære gennem tiden.  

Ingen begrænsninger. 

Ingen specielle. Foredragets indhold og niveau tilpasses elevernes baggrund og indholdet aftales nærmere i hvert enkelt tilfælde.