Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Påvirker Solen vort klima?

Påvirker Solens aktivitet Jordens klima?

J. Christensen-Dalsgaard

Foredrag med evt. efterfølgende diskussion, 1-2 timer efter aftale. 
 
  Jordens klima har ændret sig væsentligt i historisk tid.
I de senere år har mulige menneskeskabte effekter på klimaet
været intenst debatteret; den vigtigste af disse er formodentlig
en øget drivhuseffekt som følge af udledningen af kuldioxid
ved forbrænding af fossilt brændstof. For at vurdere betydningen af disse effekter er det vigtigt at forstå mulige naturlige årsager til klima-variationer. Noget tyder på en ret direkte sammenhæng mellem Solens aktivitet, f.eks. afspejlet i variationen af antallet af solpletter, og Jordens klima.
Undersøgelser af denne sammenhæng involverer også studier af den kosmiske stråling, samt målinger af variationer af 14C produktionen i Jordens øvre atmosfære gennem tiden.

Ingen begrænsninger. 

Ingen specielle, foredraget tilpasses efter elevernes baggrund.