Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Information på dansk

Only in Danish

For et århundrede siden var det studiet af optiske overgange i atomer, som ledte til udviklingen af kvantemekanikken og dermed til vores forståelse af den atomare verden. I dag er vekselvirkningen mellem lys og stof essentiel i energi- og informationsteknologier og vores evne til at undersøge og kontrollere mikroskopiske fysiksystemer ved hjælp af lys kan potentielt lede til videnskabelige og teknologiske udnyttelser af kvantefænomener såsom kvanteinterferens,  ”entanglement” og kvantespring.

I disse år er vi vidne til signifikante eksperimentelle og teknologiske gennembrud i udviklingen af nye lyskilder og materialer og tre hovedtemaer kan identificeres som særligt vigtige for forskning i optiske processer på kvanteskalaen:

  • Kontrol af kvantesystemer med lys
  • Frembringelse af lys med kvantesystemer
  • Præcisionsmåling med lys og kvantesystemer

Disse temaer og deres potentiale for praktiske anvendelser og for videnskabelige gennembrud overskrider grænserne mellem etablerede specialområder i fysikken. Med Villum Fondens støtte har vi derfor etableret et Centre of Excellence, QUSCOPE, som forener og kombinere indsigter, ekspertise og metoder, udviklet i forskningsgrupper indenfor felterne kvanteoptik, ultrahurtig laserfysik, og nanooptik ved Aarhus Universitet  og Aalborg Universitet i Danmark.

Sammen vil centerets forskere og studerende være i stand til at adressere de forskningsmæssige udfordringer og muligheder vedrørende optiske processer på kvanteskalaen fra et bredt perspektiv og med en mængde af forskellige metoder. Centeret vil tilbyde undervisning og talentudvikling og unge forskere i QUSCOPE vil kunne tilegne sig en kombination af viden og kompetencer, som allerede er stærkt efterspurgt i såvel forsknings- og undervisningsmiljøer som i teknologiske udviklingsmiljøer.

Mens forskningsresultaterne fra QUSCOPE vil blive præsenteret fortrinsvis på engelsk ved konferencer og i internationale tidsskrifter er vi også bevidste om at mange aspekter af forskningen er velegnede til at fange skolebørns, gymnasieelevers og lægfolks interesse og QUSCOPE vil være engageret i en lang række formidlingstiltag.