Aarhus Universitets segl

People

Group leaders

Jan Joachim Arlt

Lektor Institut for Fysik og Astronomi

Georg Bruun

Professor Institut for Fysik og Astronomi

Yong Chen

Professor Institut for Fysik og Astronomi

Aurelien Romain Dantan

Lektor Institut for Fysik og Astronomi

Michael Drewsen

Professor Institut for Fysik og Astronomi

Alberto Imparato

Lektor Institut for Fysik og Astronomi

Klaus Mølmer

Professor Institut for Fysik og Astronomi

Thomas Pohl

Professor Institut for Fysik og Astronomi

Jacob Sherson

Professor MSO Institut for Virksomhedsledelse

Henrik Stapelfeldt

Professor, Vice-institutleder Institut for Kemi

Nikolaj Thomas Zinner

Professor Institut for Fysik og Astronomi

Postdocs

Adam Simon Chatterley

Institut for Fysik og Astronomi

Lida Zhang

Institut for Fysik og Astronomi

PhD Students

Mikkel Berg Christensen

Dekanat, Technical Sciences - NAT/TECH, Bedømmer

Toke Vibel

Ph.d.-studerende Institut for Fysik og Astronomi