Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Student Colloquium - Mike Schack Sørensen: Anvendelse af tempererede distributioner

2018.02.06 | Grete Flarup

Date Thu 15 Feb
Time 15:15 16:00
Location Fys. Aud.

Supervisor: Søren Fournais

En stor del af fysikken omfattes af differentialligninger. Her har tempererede distributioner vist sig at være et nyttigt redskab. De fleste fysikere har nok stødt på hvad der tit bliver refereret til som ”Dirac deltas funktion” i forskellige indledende kurser (bl.a. som ladningsfordelingen for et Coulomb potentiale). Dette er blot er et eksempel på en tempereret distribution. Desuden giver teorien om distributioner en mulighed for at betragte løsninger til differentialligninger, som ikke er kontinuerte. Dette kan være brugbart, hvis det ønskes at en bølgefront givet ved en Heaviside step funktion, skal være en løsning til bølgeligningen. Dette kollokvium vil omfatte en beskrivelse af Schwarz rummet og det duale rum, som vil give redskaberne til anvendelse på eksempler fra fysikken. Herunder Poisson ligningen for en punktpartikel og bølgeligningen for en Heaviside step funktion.

Student colloquium, Department of Physics, Staff, Public / media