Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium - Jesper Halkjær Jensen: Hawking-Thorne-Preskill-væddemålet

2015.09.24 | Grete Flarup

Date Fri 02 Oct
Time 09:15 10:00
Location Fys. Aud.

Hawking-Thorne-Preskill-væddemålet

Jesper Halkjær Jensen


Vejleder: Klaus Mølmer


Fredag den 2. oktober kl. 9.15
Fysisk Auditorium


Hvad sker der med informationen i en bog, hvis den kastes ind i et sort hul? Er den tabt for evigt, eller kan vi genskabe den hvis vi er til-pas dygtige? Dette spørgsmål har vagt stor debat blandt teoretiske fy-sikere og ledte op til et væddemål blandt Stephen Hawking, Kip Thor-ne og John Preskill. Ifølge Hawking og Thorne går al struktur tabt i sorte huller. Dette følger fra general relativitetsteori. Preskill påpege-de, at dette strider imod et grundlæggende princip i kvantemekanik-ken, der kræver at information altid er bevaret. Dette paradoks ram-mer et ømt punkt i teoretisk fysik – foreningen af generel relativitets-teori og kvantemekanik. Den 2. oktober skal vi prøve, at forstå detal-jerne i dette fascinerende paradoks.

Department of Physics, Staff, Public / media