Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Nyheder

04.06.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard modtager Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2018

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard er én af de mest betydningsfulde forskere inden for studiet af stjernerne i nyere tid. Siden ph.d.-graden på Cambridge Universitet med afhandlingstitlen ”Solar Oscillations” i 1978 har Jørgen Christensen-Dalsgaard haft en central og afgørende rolle i etableringen af asteroseismologi som et internationalt…

04.06.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Ph.d. Amin Salami Dehkharghani har modtaget AUFFs talentpris på 50.000 kr.

Amin Salami Dehkharghani (kvantemekanik) har bidraget til at lægge et fundament for forståelsen af éndimensionelle kvantesystemer. Det kan få stor betydning for fremtidig teknologi.

01.06.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

RejsUd - nyt rejseafregningssystem i stedet for AURUS

Et enkelt (blåt) atom i en Bose-Einstein gas får gasatomerne (røde) til at fordele sig anderledes og danne en polaron (lyseblåt område), som har kvasipartikelegenskaber.

18.05.2018 | Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende, Institut for Fysik og Astronomi

Kvantesimulering af quasipartikler

Georg Bruun og Jan Arlt fra IFA har fra Danmarks Frie Forskningsfond netop fået bevilget kr. 5 842 049 til at arbejde videre indenfor dette område.

Et kendt ansigt på IFA, Mads Fredslund Andersen er ansat for de næste 4 år som teknisk leder af SONG teleskopprojektet.

02.05.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

Mads Fredslund Andersen ansat som ny manager af SONG projektet

Stellar Astrophysics Centre har ansat Mads Fredslund Andersen i en 4-årig stilling som SONG manager med start pr. 1. april 2018.

FIG.1: Some special semiconductor materials can host exotic excitons with a vastly extended Rydberg-state wave function.

19.04.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Giant excitons manipulate quantum light

A recent publication in Nature Communications by Valentin Walther and Thomas Pohl explores giant excitons in a semiconductor.

11.04.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen

Jacob Sherson udnævnt til professor mso

Jacob Sherson ansættes med virkning fra den 1. marts 2018 som professor med særlige opgaver.

Triple-alpha-processen. Astrofysikere læser fra venstre mød højre. Fysikere læser fra højre mod venstre, tak!

09.04.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

Legetøjsmodel for Hoylehenfaldet af 12C

Hoylehenfaldet af 12C er den modsatte proces af den vigtigte triple-alpha-proces i de varme stjerner. IFA-forskere studerer den ene for at forstå den anden.

ALPHA experiment (Foto: Maximilien Brice/CERN)

04.04.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

Højpræcise finstrukturmålinger i antibrint i ny artikel i Nature

De hidtil mest nøjagtige spektroskopiske målinger af antistof offentliggøres i tidsskriftet Nature den 4. april 2018. Resultaterne er en bekræftelse af, at man kan udføre spektroskopi på anti-atomer, og dermed er vi et trin tættere på udviklingen af ultrafølsomme målinger på antistof.

Princippet for Rydberg spin wave eksitationer i en ultrakold gas.

23.03.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Studerende

Enkeltfotoner kan plukkes ud fra laserlys

Ny artikel i Physical Review Letters med deltagelse fra blandt andet IFA

19.03.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Ph.d.-studerende, Studerende

Tilmelding til PhDkursus i Topological Insulators

Tilmelding til Georg Bruun bruungmb@phys.au.dk inden 1. april. Se under arrangementer.

Forsøgsopstillingen i H4 beamline i SPS NA på Cern.

23.02.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Studerende

Accelererede elektroner oplever strålingstilbagevirkning

Hverken klassisk teori eller QED forklarer fænomenet tilfredsstillende, men nu har vi eksperimenter: Tobias Wistisen, Helge Knudsen og Ulrik Uggerhøj fra IFA er medforfattere til en artikel i Nature Communications med titlen "Experimental Evidence of Quantum Radiation Reactions in Aligned Crystals"

22.02.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen

Ny centerleder på iNANO

Vicecenterleder Trolle Linderoth er ansat som ny centerleder på iNANO pr. 1. februar 2018

21.02.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen

Byd velkommen til Rikke Ploug Frydenberg

IFA har ansat Rikke Ploug Frydenberg som videnskabelig koordinator pr. 15. februar 2018. som afløser for Lotte Holmegaard.

Enkeltpartikelenergifordelingen for neutronen ved ρ=5, 30, 70, and 80 fm, for S=1.17

08.02.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

Bedre indsigt i trepartikel atomkerneklynger

Ny artikel beskriver en teoretisk model for kvantemekaniske klynger af flere partikler. Modellen kan bidrage til at forudsige, hvor sådanne klyngesystemer kan forekomme blandt atomkerner.

26.01.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

Nyt fænomen observeret i materialefysikken

Søren Ulstrup og medarbejdere finder en ny partikel - Trionen

mørke solpletter og diffuse lyse faculae.En forøget mængde tunge grundstoffer fører til, at kontrasten af faculae forøges, mens kontrasten af solpletter forbliver uændret. Kilde: NASA/SDO

17.01.2018 | Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Studerende

Speciel stjerne kan være en Rosettasten for forståelsen af vores sol

Et nyt studie af en stjerne næsten magen til Solen bringer os tættere på at forstå den fysiske mekanisme bag Solens cyklus og kan hjælpe os med at forstå, hvordan Solen påvirker vores klima.

29.11.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Liv Hornekær udnævnt til professor

Liv Hornekær ansættes med virkning fra den 1. december 2017 som professor i eksperimentel materialefysik.

20.11.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Studerende, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Sapere Aude bevilling til IFA astronom: Galaktisk arkæologi

Adjunkt Victor Silva Aguirre, Institut for Fysik og Astronomi, har modtaget en bevilling på kr. 5,9 millioner fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program til fortsat arbejde med galaktisk arkæologi i projektet "Asteroseismology for Galactic archaeology: rediscovering the Milky Way" - På udgravning i Mælkevejen!

Gruppefoto fra lanceringen af LEAPS initiativet. Til venstre flere genkendelige ansigter fra IFA

20.11.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

ASTRID og ASTRID2 er med i nyt fælleseuropæisk initiativ; LEAPS

Tiden rinder ud for EU-støtten til udvikling af acceleratorbaserede lyskilder, men nyt samarbejde er på vej

Gasplaneter får blæst hele deres tykke atmosfære væk, hvis de kommer for tæt på stjernen. Tilbage er en anden slags klippeplanet. Illustrationen viser exoplaneten 55 Cancri e, som er lidt større end Jorden. Kilde: ESA og Martin Kornmesser

20.11.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Studerende, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Ikke helt så mange jordlignende exoplaneter alligevel?

Mange af de nyopdagede klippeplaneter skal næppe tælles med, når vi prøver at vurdere, hvor mange jordlignende planeter der findes, og dermed er chancerne for at finde liv derude mindsket en hel del.

Kamilla på besøg hos ASTRID. Outfit: Bianca Steffensen, foto: Jonathan Søe

02.11.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

På besøg hos ASTRID

ASTRID og hendes datter ASTRID II havde fine gæster onsdag formiddag den 25. oktober 2017

CQOM er et forskningscenter til fremme af synergien imellem en række forskningsgrupper på Science and Technology

31.10.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende, Ph.d.-studerende, CQOM coll

Center for Quantum Optics and Quantum Matter (CQOM) åbner 8. november

Det nystartede Center for Quantum Optics and Quantum Matter åbner 8. november 2017 med et heldagsarrangement i AIAS Auditoriet, bygning 1632. Der er gratis adgang for alle. Det nye center er et lokalt initiativ, hvor 10 forskningsgrupper fra IFA og Kemisk Institut deltager.

Illustration af dannelsen af en kilonova ved sammenstør imellem to neutronstjerner. Kilde: ESO

21.10.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Studerende

Guldregn fra galaksen NGC 4993 bekræfter kerneforskeres forudsigelser

Den store nyhed om et sammenstød af to neutronstjerner fra uge 42 fik meget stor og fin omtale i de danske medier. LIGO-Virgo instrumenterne observerede gravitationsbølger den 17. august 2017, og adskillige observatorier Verden over kunne umiddelbart efter observere hændelsen i stort set hele det elektromagnetiske spektrum fra galaksen NGC4993. I…

Konfigurationsrummet for 4 partikler med ens masser

21.10.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

Koordinattransformation giver kvanteløsninger for ulige masser

Vekselvirkende kvantepartikler i et system, hvor masserne er indbyrdes forskellige er notorisk svære at beskrive. I Physical Review X for 10. oktober 2017 beskriver et forskerhold, hvor Nathan Harshman (hovedforfatter), Amin Dehkharghani og Nikolaj Zinner fra IFA deltager, hvordan der kan findes eksakte løsninger til specialtilfælde ved hjælp af…

16.10.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Ny postdoc - Karsten Handrup

Karsten Handrup joined the groups of Henrik B. Pedersen as a postdoctoral researcher on 1 October 2017.

Principdiagram for ASTRID på Institut for Fysik og Astronomi

12.10.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen, Studerende, Medarbejdere

Spektret for CO i fast form er ekstremt temperaturfølsomt

David Field og Andrew Cassidy fra IFA er medforfattere til en ny artikel i Physical Review Letters om overraskende egenskaber ved ekstremt nedkølet kulilte - CO

Supernova SN 2016jhr blusser kraftigt op fra 4. til 5. april 2016

06.10.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Studerende

Speciel type Ia supernova i Nature i denne uge

IFAs Max Strizinger er medforfatter på artiklen med titlen "A hybrid type Ia supernova with an early flash triggered by helium-shell detonation", publiceret i Nature 5. oktober 2017

En polariton bliver bremset af en anden, og den 'indbyggede' foton udsendes i en tilfældig eller kontrolleret retning

05.10.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

Manipulation af enkeltfotoner i Physical Review

Callum Murray og Thomas Pohl fra IFA og Max Planck instituttet i Dresden har 13. juni 2017 publiceret en artikel om muligheder for at styre enkeltfotoner i en kold gas

05.10.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Ny postdoc - Sudip Sasmal

Sudip Sasmal joined the group of Oriol Vendrell as a postdoctoral researcher on 1 October 2017

29.09.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Studerende

September 26, 2017: The birth of the first AU satellite - Delphini-1

We are proud to announce that the Delphini-1 satellite was officially born on September 26, 2017 at 14.07 CET when we communicated with its computer for the first time!

26.09.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Virker dit adgangskort ikke mere?

Fra d. 4. oktober kan du kun bruge dit nyeste adgangskort, hvis du har flere, til at komme ind i AU’s bygninger. Virker dit kort ikke, skal du have et nyt.

25.09.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Niels Bohr Professor Thomas Pohl new AIAS Associate

Next week, AIAS welcomes Professor Thomas Pohl from the Department of Physics and Astronomy, Aarhus University as new AIAS Associate for the next two years.

I tidsskriftet Geophysical Research Letters har en forskergruppe fra Institut for Geoscience og Institut for Fysik og Astronomi offentliggjort en artikel, hvor PhD studerende Alexandra Fogtmann-Schulz er hovedforfatter.

25.09.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

Udbrud af kosmiske stråler i år 994 kan spores i dansk egetræ med kulstof-14 metoden

22.09.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Ny postdoc: Itsik Cohen

Itsik Cohen joined the group of Klaus Mølmer as a postdoctoral researcher on 15 September 2017.

To laserpulser eksiterer en safirkrystal, så den udsender kohærent lys

18.09.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

LADIE - en ny slags kohærent lys

Nyfundet optisk effekt publiceret i Nature Physics skyldes samarbejde imellem Kassel Universitet og IFA.

MASCARA anlægget installeres på La Silla Observatoriet. billede: ESO

11.09.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Studerende

To nye exoplaneter bekræftes af det danske SONG teleskop

Det nederlandske kamerasystem MASCARA og det danske 1-meter teleskop SONG på Tenerife har på bedste vis suppleret hinanden ved opdagelsen af to nye store planeter; to 'hot jupiters'.

06.09.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Ny postdoc: Nikola Sibalic

Nikola Sibalic joined the group of Thomas Pohl as postdoctoral researcher on 1st September 2017.

05.09.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Ny postdoc: Elisabeth Gruber

We welcome Elisabeth Gruber who joined the group of Lars Andersen on 1st September 2017 as a postdoctoral researcher

Plejaderne - Syvstjernen kendes i himmelmyterne over hele Verden under forskellige navne

01.09.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Studerende, Offentligheden / Pressen

Keplersatellitten opdager stjernevariabilitet i Syvstjernen

Syvstjernen er prøveklud for en ny metode i stjernefotometri. Tim White fra IFA er hovedforfatter til ny artikel i det ansete tidsskrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Observatory.

28.08.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Fagligt ”slik” til folkeskolelærerne

Folkeskolelærere efterspørger efteruddannelse, og det har fået nogle forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet til at efterkomme ønsket igennem kurset ”fra Big Bang til det Moderne Menneske”. Der har netop til kursusdagene her i august i Aarhus været 170 deltagere.

24.08.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

New postdoc: Muhammad Hanif

We welcome Muhammad Hanif who joined the group of Marcel Mudrich on 1 September 2017 as a postdoctoral researcher.

Ganske almindeligt bordsalt er bogstaveligt basis for en meget lovende teknik for tynde solcellefilm

23.08.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

Almindeligt bordsalt er nøglen til højeffektive og tynde solceller i metermål

Ny teknik giver tyndfilm af solceller høj energieffektivitet

22.08.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

Solformørkelse kan give svar på brandvarmt mysterium

Tidligere solformørkelser har afsløret grundstoffet helium og bekræftet Einsteins relativitetsteori. Lektor Christoffer Karoff forklarer til DR

14.08.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Ole Rømer Kollokvium

Ole Rømer Kollokvium IFA vil styrke og synliggøre de faglige foredrag ”General Physics Kollokvium” her på instituttet. Derfor ændres navnet til “Ole Rømer Kollokvium”, ligesom vi vil forsøge at få flere prominente og interessante forskere – både interne og eksterne – til at holde spændende foredrag. Ledelsen på IFA opfordrer alle VIP’er til at…

01.08.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende, Ph.d.-studerende

På rejse ind i en ukendt verden

Tag på rejse ind i et af de mest forunderlige universer, når Aarhus Universitet og den britiske kunstner Libby Heaney inviterer alle til at tage en tur indenfor i kvantefysikkens uforudsigelige verden med udstillingen Quantum Breathing. Det er første gang i verden, at væggene mellem kunst og videnskab nedbrydes på denne måde og en udstilling som…

12.07.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

Stand-up fysik og astronomi i Byparken

Alle har mindst een god historie om sit fag! Forskerne fortæller i Byparken imellem Rådhuset og Musikhuset i Festugen

12.07.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende

Udendørs astronomiudstilling på Skt Knuds Torv

En undskyldning for en bytur

04.07.2017 | Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen

Tollundmanden opdateret

Forskere fra Aarhus Universitet og Museum Silkeborg har med en ny teknik kulstof-14 dateret Tollundmanden med hidtil uset nøjagtighed: Han blev hængt og lagt i mosen ved Bjældskovdal mellem år 405 og 384 f.Kr. - omtrent samtidig med, at filosoffen Sokrates blev dødsdømt og drak gift i Athen.

Energien afhænger af bølgefunktionens størrelse |ψ| men ikke af dens fase θ. Svingninger i |ψ| leder til eksistensen af Higgs-bosonen, mens svingninger i θ leder til Goldstone modes.

03.07.2017 | Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende, Institut for Fysik og Astronomi

Fra superleder til BEC - hele vejen!

Brudt symmetri, superledning og Goldstone modes. Kvantesimulator bekræfter teori i samarbejde mellem Aarhus, Helsinki og Melbourne

Viser resultater 201 til 250 ud af 741

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste