Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Fysik og Astronomi Referater

VIP-TAP-FU, 19.06.2014

REFERAT AF MØDER i IFAs VIP og TAP FORRETNINGSUDVALG den 19. juni 2014 kl. 9.00

Til stede fra TAP-FU: Lars Andersen, Ulrik Uggerhøj, Jacques Chevallier, Anders Damgaard og Ruth Laursen

1. Meddelelser fra institutleder

 • Den 2. juni udkom Ekspertgruppens rapport om tilstanden på AU, og i denne uge Analysepanelets kommentarer til rapporten. Begge rapporter blev fremlagt på et åbent medarbejdermøde den 18. juni, og alle har mulighed for indtil 1. juli til at indsende kommentarer hertil på Aus hjemmeside for problemanalysen. Den 15. august kommer rektors rammeoplæg til struktur, og dette oplæg vil blive sendt i høring i de respektive organer med frist til den 19. september.
 • CSS (Center for Videnskabsstudier) flytter efter eget ønske fra instituttet til Institut for Matematik per 1. juli 2014. Indtil videre forbliver de i kontorer i Fysiks bygning på 3. sal.
 • Instituttet skal fremlægge en rekrutteringsplan til dekanen den 2. juli og institutlederen fremlagde det foreløbige forslag. Emner for nye videnskabelige indsatsområder vil blive drøftet i Forskningsudvalget.
 • Der startes ansøgninger til Talentkurserne nu, og ”værtsgrupper” har meldt ind.
 • Ulrik har deltaget i byggemøde den 18. juni, hvor de sidste aftaler om den kommende renovering af 1522 blev aftalt.

2. Administrationsgruppen
Ruth har aftalt en ny arbejdsfordeling med sekretærgruppen, og denne implementeres sidst i september måned.

3. Mekanikgruppen

 • Som opfølgning på Sandbjerg seminaret har Anders aftalt intern opfølgning i gruppen.
 • Der er stadig småopgaver i konstruktionsgruppen.
 • Driftsgruppen: der arbejdes med opsætning af racks til Drewsen.
 • Værksted: der er rigtig mange opgaver til lang tid fremover.

4. Supportgruppen
Søren Pape fraværende.

5. Kemi, tyndfilm og renrum

 • Første del af leveringen af CVD udstyr til renrummet kommer fredag.
 • Kemi og tyndfilm: der er en del opgaver.

6. Eventuelt

 • Jacques nævnte at der igen havde været problemer med levering af kvælstof, så laboratoriet ikke kunne arbejde. Anders forklarede problematikken med nogle fittings der skulle udskiftes, og vil fremover være opmærksom på det.

Møderne sluttede kl. 11.20

Lars Andersen/Ruth Laursen