Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Fysik og Astronomi Referater

VIP-TAP-FU 07.11.2013

REFERAT AF MØDER i IFAs FORRETNINGSUDVALG den 7. november 2013 kl. 9.00 og 10.30

Til stede fra TAP-FU: Lars H. Andersen, René Bengtsson, Jacques Chevallier, Anders Damgaard, Poul Erik Eriksen, Søren Pape Møller og Ruth Laursen.
Til stede fra VIP-FU: Lars H. Andersen, Peter Balling, Philip Hoffmann.
Fraværende: Klaus Mølmer og Hanne Andersen.
Referent: Ruth Laursen.1. Meddelelser fra institutleder

  • Fra 1. december 2013 træder nye regler i kraft for indtægtsdækket virksomhed, OH procenten vil fremover være 113 %. Vi undersøger hvad det betyder for igangværende projekter.
  • Deadline for indstilling af ph.d.er til Informations Ph.d. Cup 2014 er den 6. januar. Vi har bedt vejlederne om at indstille.
  • Institutlederen informerede om ST´s økonomi, som i 2013 har et underskud. Der skal derfor findes en del besparelser, som alle institutter skal medvirke til.
  • Dekanen har fastlagt fem ”Key Performance Indicators” (KPI’er), som kan hjælpe til at understøtte Instituttets faglige udvikling. Herudover vil instituttet vælge 3 ud af de 10 som vi i fælleskab har udarbejdet.

2. Meddelelser fra sekretariatsleder
På sidste institutsekretariatsledermøde blev præsenteret et indkøbsprojekt, som var foregået på Biomedicin (Health). Ved at iagttage forholdsregler som: antal leverandører, priser og aftaler, faktureringsaftaler, er det lykkedes instituttet at opnå meget store besparelser på indkøb. Et eksempel kunne være at få månedsfakturaer fra leverandører fordelt på projekter, man kunne få et kontokort per leverandør per projekt. Ruth sender slides fra mødet til TAP-gruppelederne.

3. Økonomi
Det udsendte rammeregnskab blev gennemgået og kommenteret. Brugerbetalinger for resten af året blev gennemgået.

4. Orientering fra grupperne

  • Administrationen: Celia flytter ind i 1522-430 i næste uge, og arbejdet i Michael Drewsens nye netværk COMIQ starter nu for alvor.
  • Værkstedet: Vi har nu tre mand fra Kemisk Institut på midlertidigt ophold i vores værksted mens lokalerne på Kemi renoveres. Næste uge afholdes et orbital svejsekursus for værkstedspersonale.
  • Konstruktions- og driftsgruppen: I driftsgruppen er der nu kapacitet til at arbejde på ASTRID2.
  • Elektronikafdelingen: Den 15.11 får elektronikværkstedet en ny lærling: Louise Wissendorf Thomassen, da Mathias er færdiguddannet den 30.11. Der er i øjeblikket en underbemanding p.g.a. ferieafviklinger.
  • Kemi og tyndfilm: Folmer har travlt med klargøring til øvelser, et job han har overtaget fra Knud-Aage Mortensen.
  • ISA: Der har været overarbejdstimer på arbejdet med Astrid beamlines, og der arbejdes på at bygge en Infrarød beamline ved ASTRID2 sammen med Mingdong Dong fra iNANO .

5. Nyt om renovering
Alt kører efter planen. Der er lavet en tunnel til ASTRID fra indgangen af 1525-fløjen, da renoveringen er i fuld gang i kælderarealerne.

6. Eventuelt
TAP-gruppen har deltaget i et kursus om Motivation, Arbejdsglæde og Personlig Udvikling, og vi drøftede evalueringen af kurset, som for de fleste deltageres vedkommende havde været godt og inspirerende. Institutlederen gjorde opmærksom på TAP-ledernes ansvar i forbindelse med de enkelte gruppers deltagelse i fælles kurser.


Mødet sluttede kl. 12.10


Lars Andersen og Ruth Laursen