Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tre IFA-forskere modtager støtte fra Carlsbergfondet

Thomas Pohl er med i Carlsbergfondets "Semper Ardens" forskningsprojekter, og arbejder med kvantekontrol af lys.

12.12.2019 | Ole J. Knudsen

Thomas Pohl. AU-foto.

Lys påvirkes normalt ikke af andet lys, og det udnyttes med fordel blandt andet ved overførsel af informationer med lyslederteknologi. Når det handler om enkeltfotoner, er det muligt at få fotonerne til at vekselvirke, så man kan manipulere med enkeltfotoner, og dermed skabe komponenter på kvanteniveau til brug for eksempel i detektorer, kvantecomputere og materialeundersøgelser.

Institut for Fysik og Astronomi, Studerende, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen