Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Fysik og Astronomi Referater

TAP-FU, 21.05.2014

REFERAT AF MØDE i IFAs TAP FORRETNINGSUDVALG den 21. maj 2014 kl. 9.00

Til stede fra TAP-FU: Ulrik Uggerhøj, Jacques Chevallier, Anders Damgaard, Søren Pape Møller og Ruth Laursen


1. Meddelelser fra sekretariatsleder

 • Flytningerne til 1525-3 og 1525-4 er i fuld gang, og der har været problemer med at få leveret hylder til reolerne. Ifølge Hans Nielsen må han kun udlevere 10 hylder til hvert kontor. Ruth klarer sagen med Hans og Bent.
 • Der holdes konstituerende møde i LSU mandag den 26.5.2014.
 • Det lille møderum i 1525-4 bliver snarest møbleret, Ruth har igangsat sagen.

2. Administrationsgruppen
Ruth vil påbegynde en fordeling af opgaverne i administrationsgruppen, således at den kan være på plads og koordineret med medarbejderne inden sommerferien.

 

3. Mekanikgruppen

 • Der er meget travlt i det mekaniske værksted, og Anders overvejer at sende nogle egnede opgaver ud af huset.
 • Også i driftsafdelingen er der travlhed, og Henrik Juul har hjulpet med nogle af opgaverne.
 • Konstruktion: der kommer løbende små opgaver hele tiden.
 • Henrik Bechtold er fratrådt og kommer ind til en lille afsked i næste uge.

4. Supportgruppen

 • Brugen af Eazy Project programmet har været drøftet efter en forevisning af programmet fra Anders. Supportgruppen foretrækker at bruge Excel til styring af opgaverne.
 • De to "nye" beamlines, MATLINE og SGM3 fungerer med høj performance på ASTRID2, og det vil blive fejret lige efter pinse.
 • I efteråret har Søren planlagt en 2-dages studietur for supportgruppen til LUND, hvor de bl.a. skal se MAX4 og ESS projekterne.
 • Den 12. juni kommer IT porte-føljegruppen på besøg. De vil gerne se ASTRID2 og høre lidt om IT på Fysik.

6. Kemi, tyndfilm og renrum

 • I renrummet har der været problemer med cirkulation af luften.
 • På fredag holdes et møde med leverandøren om CVD udstyret.
 • Tyndfilm: Der har været problemer med det flydende kvælstof, der ikke har været påfyldt, hvilket betød, at arbejdet måtte udsættes. Anders taler med Studentermedhjælperne.

7. Eventuelt

 • Ulrik har talt med Bent Lorenzen om en løsning på mobildækning i kælderen. Det synes at være en meget dyr løsning, men Bent vender tilbage omkring sagen.
 • 1525-0 er ved at være færdig, og der holdes et afsluttende møde i huset i næste uge.
 • Der opfordres igen til at bruge Outlook kalenderen.
 • Ulrik nævnte at ifølge bladet Ingeniøren, har 6700 (40 procent) færre elever valgt fysik på B-niveau i gymnasiet. Det forventes dog at den direkte effekt af dette, på IFA, vil være marginal.

Mødet sluttede kl. 10.00


Ulrik Uggerhøj og Ruth Laursen