Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Fysik og Astronomi Referater

TAP-FU, 08.05.2014

REFERAT AF MØDER i IFAs TAP FORRETNINGSUDVALG den 8. maj 2014 kl. 10.30
Til stede fra TAP-FU: Ulrik Uggerhøj, Jacques Chevallier, Anders Damgaard, Søren Pape Møller og Ruth Laursen1. Meddelelser fra sekretariatsleder

  • Den ny staff-lounge er færdig til brug den 1. juni 2014 og vil kunne bookes i Outlook.
  • Ferieskemaer skal underskrives af nærmeste leder før de afleveres den 9. maj. Såfremt al tilgodehavende ferie ikke fremgår af skemaet, vil restferie blive indtastet som ”standard” ifølge udsendt skrivelse til alle medarbejdere.
  • Rektor holder møde med Fysiks medarbejdere fredag morgen i auditoriet, og alle medarbejdere opfordres til at deltage og byde ind med spørgsmål om hvad der optager os lige nu.
  • I forbindelse med renoveringsarbejderne i vore bygninger bliver der ikke installeret fastnet telefonforbindelser, og medarbejderne opfordres til at bruge deres mobiltelefoner. Såfremt fastnet nr. ønskes, benyttes IP telefoni. Ligeledes opfordrer vi til, at man tjekker sine data i AUs telefonregister for at sikre, at eventuelle mobilnumre er listede.

2. Mekanikgruppen
Der påbegyndes en omfordeling af opgaverne i driftsafdelingen. Fremover vil cryokompressorer skulle sendes ud af huset for evt. renovering/gennemgribende vedligehold. Det forventes ikke at dette vil medføre betydelige forsinkelser, men det vil være en forøget udgift for den pågældende gruppe.
Henrik Bechtold har fået nyt arbejde, og forlader instituttet den 15. maj 2014.
I konstruktionsafdelingen er bemandingen for nuværende OK i forhold til opgaverne.
Værksted: der er rigtig mange opgaver der venter, som brugerne gerne vil have færdige inden sommerferien. Enkelte opgaver må vente, og færdiggøres snarest efter sommerferien.

4. Supportgruppen
Søren er påbegyndt en organisering af opgaverne i elektronikafdelingen. I øjeblikket drøftes brugen af Eazy Project ved brugerbetalingerne, idet Søren gerne vil forenkle de administrative procedurer ved denne opgave.

ISA: Astrid2 har været lukket ned i 3 uger, men er på vej op igen.

6. Kemi og tyndfilm
Jacques har mange ordrer fra udenlandske kunder.
Folmer har travlt i kemiafdelingen samt med planlægning af øvelser.
CVD udstyr til renrum er yderligere forsinket, til stor ulempe for gruppen. Sagen forhandles i øjeblikket med firmaet.

Mødet sluttede kl. 11.30

Ulrik Uggerhøj og Ruth Laursen