Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Fysik og Astronomi Referater

TAP-FU, 03.07.2014

REFERAT AF MØDER i IFAs TAP FORRETNINGSUDVALG den 3. juli 2014 kl. 10.30

Til stede fra TAP-FU: Lars Andersen, Ulrik Uggerhøj, Jacques Chevallier, Anders Damgaard, Søren Pape Møller og Ruth Laursen.


1. Meddelelser fra institutleder

 • IT udvalget har afleveret en rapport over IFA ST netværk. Den er sendt til konstitueret IT chef Søren Christensen til orientering.
 • Der er indkommet 9 ansøgninger til Talentprogrammet, hvoraf de 7 er kvalificerede.
 • Institutlederen forhandler med Kemisk Institut om køb af en brugt drejebænk.
 • Planlægningen i byggemøderne af renoveringen i 1522 er forløbet meget tilfredsstillende for brugerne.
 • Den 1. juli var der møde i LAMU, hvor Arbejdstilsynets rapport blev fremlagt og drøftet.
 • Der afholdes institutledermøde i dag, hvor Ekspertgruppens rapport skal drøftes.
 • Instituttets input til fremtiden på baggrund af Ekspertgruppens rapport var fremsendt til VIP-FU og TAP-FU til kommentering. Der var bred tilslutning til vore kommentarer.

2. Værksteder og infrastruktur på ST
Det er i arbejdsgruppen besluttet, at etablere netværk mellem STs værksteder, således at man kan nyde godt af hinandens ekspertiser og ressourcer. Ligeledes etableres en hjemmeside for værkstederne. Udvalgets rapport fremlægges på et institutledermøde i august.

3. Fra grupperne

 • Værksted og driftsgruppen har mange opgaver.
 • Tyndfilm og renrum: Folmer rydder op i øvelseslokaler inden renoveringen starter. Dele af renrummets ny CVD maskine er leveret og er ved at blive samlet.
 • ASTRID: Der indkøbes fliser til yderligere opbygning af strålevægge.

6. Eventuelt

 • Ruth retter henvendelse til IT for at spørge til levering af en PC som er bestilt af Lars Bojer i begyndelsen af maj måned.

Mødet sluttede kl. 11.30

Lars Andersen/Ruth Laursen