Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium - Villads Lundsteen Jacobsen: Neutronens elektriske dipol moment og dens brud med standard modellen

13.04.2021 | Sunniva Busk Vang

Dato man 19 apr
Tid 15:15 16:00
Sted Fys. Aud. / Zoom
Oversigt over spektrometer brugt til at måle neutronens elektriske dipol moment ved Paul Scherrer Institute.

Oversigt over spektrometer brugt til at måle neutronens elektriske dipol moment ved Paul Scherrer Institute.

Vejleder: Hans Fynbo

Standard modellen (SM) har med stor succes kunne beskrive partikel- og kernereaktioner, som vi kan observere i vores eksperimenter. Men SM har begrænsninger, idet den ikke kan forklare stof og antistof-asymmetri, mørkt stof/energi eller foreningen af tyngdekraften med kvantemekanikken. Spørgsmålet er så, hvordan kan vi eksperimentelt lede efter nye teorier som supersymmetri og multi Higgs-teorier, der kan forklare disse ting. Vi kan enten gå til højere energier, som på CERN, for at finde grænser for kendt fysik. Eller vi kan gå til lavere energier og leder efter symmetribrud for CP-symmetri. I dette kollokvium vil jeg tale om sidstnævnte. Mere præcist hvordan man kan udforske nye teorier ved at måle neutronens elektriske dipol moment(nEDM). Her vil jeg gennemgå, hvordan CP-brud fra forskellige kilder(QCD,CKM,BSM, osv.) kan bidrage til en teoretisk beskrivelse af nEDM. Derudover vil jeg gennemgå et eksperiment fra 2020, udført ved Paul Scherrer Institute(PSI), hvor man ved at benytte Ramsey-metoden på supernedkølede netruoner kan måle nEDM til højeste opnåede præcision indtil videre.  

Studenterkollokvium, Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen, Studerende