Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium - Sebastian Damgaard Madsen: Maxwells dæmon: Kan termodynamikkens anden lov reddes?

18.09.2017 | Grete Flarup

Dato man 25 sep
Tid 15:15 16:00
Sted Fys. Aud.

Vejleder: Alberto Imparato

Termodynamikkens anden lov siger, at entropien i et lukket system ikke kan falde. James Clerk Maxwell ville illustrere, at denne lov kun er statistisk sand, og han foreslog derfor et tankeeksperiment med et lille intelligent væsen. Det lille væsen kunne sortere molekyler og derved nedbringe entropien i et lukket system. Det videnskabelige samfund så dog ikke tankeeksperimentet som en illustrering af den statistiske sandhed af termodynamikkens anden lov, men som fødslen af en dæmon, der kunne bryde denne lov. Godt 60 år efter dæmonens fødsel introducerede Leo Szilard en teoretisk maskine, der ved hjælp af en Maxwell-dæmon kunne omdanne varme fra et enkelt termisk reservoir til et tilsvarende arbejde. Dette er i strid med termodynamikkens anden lov. I de efterfølgende år blev der foreslået løsningsmodeller, der gendriver Maxwells dæmon og genopretter termodynamikkens anden lov. Men er disse modeller generelle nok til at redde termodynamikkens anden lov fra alle slags Maxwell-dæmoner?

Studenterkollokvium, Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen