Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Molekyler skifter imellem at være højre- og venstrehåndede

Ny artikel i Nature Chemistry med IFAs Bjørk Hammer som medforfatter beskriver molekylers skift i kiralitet i katalyseprocesser

04.04.2017 | Ole J. Knudsen

DFT simulering af STM-billedet

Når en kemisk reaktion foregår katalytisk betyder det at reaktionshastigheden er sat i vejret takket være det katalytiske materiale. Oftest er flere kemiske reaktioner mulige på samme tid og den gode katalysator er den, der endvidere er selektiv og primært øger hastigheden af én reaktion, nemlig den der leder til det ønskede produkt. I Nature Chemistry-artiklen undersøges det med eksperimentelle metoder og computersimuleringer, hvorledes selektiviteten opstår på det atomare niveau når såkaldte kirale molekyler katalyseres. Sådanne molekyler forekommer i forskellige strukturelle former, der er hinandens spejlbilleder, og de forholder sig dermed til hinanden ganske som en venstre og en højre hånd gør. I artiklen ses de enkelte molekyler skifte spontant mellem at være ved at udvikle sig til venstre-håndsudgaver til at være ved at udvikle sig til højre-håndsudgaver (og omvendt). Artiklens resultater tilvejebringer en forståelse af fænomener, der skal tackles når bedre og mere selektive katalysatorer skal udvikles.

Artiklen i Nature Chemistry har titlen 'Monitoring interconversion between stereochemical states in single chirality-transfer complexes on a platinum surface'

Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende