Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Referater Institut for Fysik og Astronomi

LAMU, 02.07.2014

Referat af møde i IFAs Lokale ArbejdsMiljøUdvalg den 2. juli 2014 kl. 13.00.

Til stede: Claus Grosen, Lars H. Andersen, Folmer Lyckegaard og Niels Hertel.

Fraværende med afbud: Steen Brøndsted Nielsen.


1) Påbud
Ved Arbejdstilsynets besøg 7. april 2014 fik instituttet påbud om at montagebordene i bygning 1523, lokale 2-13 er let indstillelige, da de anvendes af skiftende personale til skiftende opgaver. Claus vil bede Anders Damgaard finde borde snarest muligt, da påbuddet skal være efterkommet senest den 1. november. IFA finansierer de nye borde.

2) Vejledning
Ved Arbejdstilsynets besøg blev der vejledt om løft af dunke i værkstedet.
Problemet er løst.

3) Stiger
Ikke alle stiger i kælderen er godkendte. Claus vil checke stigerne og informere de forskellige afdelinger.

4) Gasser og eksplosiver
Lars udtrykte bekymring fordi der forskellige steder på IFA opbevares gasser og eksplosiver. Folmer vil undersøge hvor de opbevares. Man kunne måske samle dem på få steder og evt. købe detektorer. Detektorerne til lokaler hvor der opbevares brint skal sidde i loftet og skal advare brugeren om udslip i det pågældende rum.
Medarbejdere og studerende skal opfordres til kun at købe den mængde gasser og eksplosiver de skal bruge. Derudover skal de gøres opmærksomme på at alt SKAL registreres i KIOS.

Claus Grosen/Grete Flarup