Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ensom stjerne får en hastig død

Supernovaer blusser op i løbet af få timer, og Type I supernovaer taber i lysstyrke efter et meget velkendt mønster. SN 2019bkc blev opdaget 2. marts 2019, og den følger bestemt ikke den faldende lyskurve, som den 'burde'.

27.06.2019 | Ole J. Knudsen

Supernova SN 2019bkc fanget med NOT teleskopet på La Palma. Foto fra artiklen.

Supernova SN 2019bkc fanget med NOT teleskopet på La Palma. Foto fra artiklen.

Desuden ser det ud til, at den stjerne, som er eksploderet, ikke hører til i en galakse, som er klar nok til at kunne ses - måske befandt den sig ude imellem galakserne i en hob - og så er det lidt af et held, at den faktisk blev opdaget, for ofte vil standardsøgeprogrammerne udelade sådan en ensom hændelse, fordi de er programmeret til at det i så fald må være en stjerne, som blusser pludseligt og voldsomt op - en kataklysmiske variabel - istedet for en supernova.

IFAs Max Stritzinger og Simon Holmbo er medforfattere til en artikel med titlen “The Most Rapidly-Declining Type I Supernova 2019bkc/ATLAS19dqr”, som er offentliggjort på ArXive den 8. maj 2019. Opdagelsen blev gjort med teleskopet Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), og den blev i de følgende dage fulgt op af en række observationer fra andre observatorier. Det er særligt vigtigt at observere faldet i lysstyrke for en Type I supernova fordi denne type bruges som afstandsmål i Universet. Hvis der er slinger i valsen med hensyn til forskernes forståelse af forholdene for disse vigtige 'standardlamper', vil det have stor betydning for hele vores afstandsbegreb for de fjerne galakser.

Den røde kurve viser, at SN 2019bkc taber i lysstyrke (M) hurtigere end andre af samme type. x-aksen er i dage. Illustration fra artiklen.

En supernovas lysstyrke falder langsommere des større dens indhold af radioaktive stoffer. Et lavt indhold bevirker et hurtigt fald, men der kan også være andre årsager, og disse er ikke helt forstået. Det kan for eksempel skyldes en lavere produktion af radioaktive stoffer, men hvordan det så sker, er heller ikke klart endnu.

Artiklen, med titlen "The Most Rapidly-Declining Type I Supernova 2019bkc/ATLAS19dqr" er lagt på ArXive i denne version den 6. maj 2019.

Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Studerende