Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AUFFs ph.d.-pris går til IFA forsker

Blandt årets modtagere af Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.pris er Alexander Holm Kiilerich fra IFA.

07.05.2019 | Ole J. Knudsen

Alexander Holm Kiilerich, modtager af Forskningsfondens ph.d. pris for 2019. Foto: IFA

Alexander Holm Kiilerich, modtager af Forskningsfondens ph.d. pris for 2019. Foto: IFA

Prisoverrækkelsen sker onsdag den 29. maj - se under events her ved siden af!

Alexander Holm Kiilerich har bidraget til en markant forbedring af præcisionen ved måling med kvantesensorer. Dette har utallige anvendelsesmuligheder, blandt andet inden for kræftforskning.

”Et atom er på grund af sin bølgefunktion spredt ud over rummet. Atomet kan altså være både her og der på samme tid. Men kun indtil vi foretager en måling, for når vi har målt atomet, så er det selvfølgelig dér, hvor vi har målt det til at være. Inden for kvantemekanik betyder det, at vi som observatører påvirker atomets fysiske tilstand blot ved at kigge på det. Det kalder man for måletilbagevirkning,” siger fysiker Alexander Kiilerich.

Han viser i sin afhandling, hvordan man i praksis kan vende måletilbagevirkningen til sin fordel og dermed gøre målinger meget mere præcise.

”Lige nu står vi på et tidspunkt i den teknologiske udvikling, hvor det bliver mere relevant at forstå de her kvantesystemer i forhold til, hvordan man konkret kan anvende dem i udviklingen af forskellige slags apparater. Det er spændende at stå som teoretiker og kunne udvikle strategier og metoder, som faktisk er relevante inden for ganske få år,” siger han.

I løbet af sit projekt samarbejdede Alexander Kiilerich blandt andet med en eksperimentel forskergruppe i Paris om et forsøg, som viser, hvordan billeder fra en hospitalsscanner med kvantemetrologi kan gøres langt mere detaljerede, så man eksempelvis se celleforandringer tydeligt.

Institut for Fysik og Astronomi, Studerende, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere