Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anne Ersbak Bang Nielsen modtager Sapere Audebevilling

Anne E. B. Nielsen har som en blandt fire fra Science og Technology modtaget den prestigefyldte Sapere Aude bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond.

11.01.2019 | Ole J. Knudsen

Anne Ersbak Bang Nielsen ny modtager af Sapere Audebevilling. Foto: DFF

Anne Ersbak Bang Nielsen ny modtager af Sapere Audebevilling. Foto: DFF

Anne Nielsens forskning i anyoner med særlige egenskaber kan gøre fremtidens kvantecomputere mere modstandsdygtige og præcise, og den udfylder et hul i det puslespil, som kvanteforskningen udgør. Projektet går ud på, at identificere de grundliggende byggesten, som teknologien kan baseres på. Her er anyonernes egenskaber særligt interssante.

Anyoner er en type kvasipartikler, som hverken er bosoner eller fermioner.

Målet er at opnå en bedre forståelse af under hvilke omstændigheder anyoner kan optræde i fysiske systemer, og af, hvordan vi kan kontrollere deres opførsel. Indtil nu er anyoner kun observeret under ekstreme betingelser, og projektet stiler især imod at finde ud af, om de kan dannes og anvendes under omstændigheder, som ikke er så krævende.

Baggrunden for bevillingen er nærmere beskrevet her.

Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende