Opdateringsdag

Fredag 27/10/17 kl. 9-15 afholdes "opdateringsdag" for gymnasielærere med udgangspunkt i lærebogen Speciel Relativitetsteori af Ulrik I. Uggerhøj, http://www.unipress.dk/udgivelser/s/speciel-relativitetsteori/. Bogen kan tillige købes i klassesæt, 210 kr/stk ved køb af minimum 20 eksemplarer.

 

Dagens program vil indeholde gennemgang af nogle af de for gymnasieelever relevante kapitler i bogen, gennemgang af opgaver samt tilhørende løsningsforslag, og en omtale af de på AU udbudte SRP-projekter i forbindelse med Speciel Relativitetsteori. Endvidere vil der blive udleveret relevante powerpoint-gennemgange samt korte video-forelæsninger, der alle frit kan benyttes.

 

Opdateringsdagen afholdes på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, og yderligere information, samt dagens endelige program vil blive tilsendt tilmeldte deltagere ca. 2 uger inden. Der er intet tilmeldingsgebyr, til gengæld må deltagerne selv afholde udgifter til f.eks. frokost. Pladser uddeles efter ’først til mølle’ princippet.

 

Foreløbigt program.

 

Tilmelding til opdateringsdagen.