For fysiklæreren

Institut for Fysik og Astronomi betragter det som meget vigtigt, at der er en god kontakt med de gymnasielærere, der underviser i vores fag.
Dertil har vi de sidste mange år arrangeret faglige dage for fysik gymnasielærere, som er en stor succes. Desuden udsendes jævnligt et nyhedsbrev til samme gruppe.

Du kan læse mere om dagen og tilmelde dig arrangementet under 'Fysiklærerdag'. Her vil du også kunne se programmet, når dette er fastlagt.

Desuden tilbyder instituttet også Astronomidag. Se mere her.