Studieretningsprojekt, SRP

IFA kan i begrænset omfang tilbyde vejledning i gymnasiets studieretningsprojekt. Emnerne og vejlederne er nævnt i listen til venstre. Måske ønsker gymnasieeleven blot en samtale med henblik på inspiration og litteratursøgning, men man kan også tænke sig at han/hun opholder sig på IFA i nogle dage, og udfører et teoretisk eller eksperimentelt projekt. De nævnte emner er blot forslag. Det er muligt at aftale andet indhold af vejledningen, hvis det ønskes. 

Det er nødvendigt, at elevens gymnasielærer er parat til at være aktivt med i processen.

Generelt ser vi det ikke som en del af IFA’s opgave at overtage vejledningen i gymnasiets studieretningsprojekt. Det er derfor op til den enkelte IFA medarbejder om hun/han i særlige tilfælde vil hjælpe en elev hermed.

Da de enkelte vejledere har begrænset tid, gælder der en stram "først til mølle, først malet" politik.

Til venstre ses en række emner hvori der tilbydes vejledning. Du må kontakte den enkelte udbyder direkte. Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til lektor Jan Arlt, telefon 8715 56 32.