Besøgsservice ved Institut for Fysik og Astronomi

Velkommen!

Institut for Fysik og Astronomi varetager en bred vifte af tilbud inden for formidling, bl.a. en meget populær besøgsservice for de gymnasiale uddannelser, herunder HTX, og de ældste klasser i folkeskolen, foruden tilbud om faglige dage for fysiklæreren. Hele klasser eller mindre grupper kan besøge instituttet og deltage i én eller flere af følgende aktiviteter:

  • Introduktion til forsknings- og undervisningsaktiviteter ved IFA - bl.a. rundvisning på IFA. Se listen over Arrangementer i menuen til venstre
  • Der er mulighed for at høre foredrag om mange forskellige populære emner inden for fysik og astronomi. Disse foredrag holdes af IFA's medarbejdere. Se instituttets liste over Foredrag i menuen til venstre.
  • Et Fysikshow består af 1-2 timers underholdende gennemgang af en række fysiske fænomener med tilhørende demonstrationsforsøg. Dette show kan også bestilles til afholdelse på den enkelte gymnasiale uddannelsesinstitution.
  • Eleverne kan udføre eksperimentelle øvelser ved instituttet. Der udbydes pt. 8 forskellige øvelser af 3-7 timers varighed. Se instituttets liste over eksperimentelle Øvelser i menuen til venstre.
  • Der er også mulighed for at arbejde med astronomi. Det foregår på Ole Rømer Observatoriet. Se instituttets liste over eksperimentelle Øvelser i menuen til venstre.
  • Ved studieretningsprojekter med fysik indhold kan den enkelte elev kan få vejledning til projektet og/eller udføre eksperimenter på IFA. Vi har forslag til 10 forskellige faglige emner, men der er også mulighed for at aftale andre emner med vejlederne. Se instituttets liste over Studieretningsprojekter i menuen til venstre.
  • Der afholdes Fysiklærerdag og Astronomidag hvert år. Se linket For Fysiklæreren.

Ved Science and Technology er der ligeledes en lang række tilbud inden for de øvrige naturvidenskabelige fag:

Hør om uddannelserne på Science and Technology - kom til åbent hus hvert år i marts måned. (Se fx U-days/åbent hus)

Om studiepraktik for 3.g.'ere og studenter på de naturvidenskabelige uddannelser i uge 44, se scitech.au.dk/studiepraktik.

De offentlige foredrag ved Science and Technology, se scitech.au.dk/foredrag.

Se de andre naturvidenskabelige institutters tilbud til gymnasieklasser om faglige foredrag, eksperimentelle øvelser i universitetets laboratorier og rundvisninger på scitech.au.dk/besoegsservice.

Linket Tilmelding i menuen til venstre giver praktisk information om arrangementerne ved instituttet, foruden information om tilmelding og kontaktpersoner.