Alumnedag 2018

IFA inviterer tidligere studerende og ansatte til IFAs alumnedag 2018

Torsdag den 5. april afholder IFA alumnedag, hvor tidligere studerende og ansatte har mulighed for at møde tidligere studiekammerater og netværke.

Om formiddagen omdannes Fysisk Kantine til en lille "erhvervsmesse". Alumnerne tilbydes en stand, en poster eller et cafébord, hvor de nuværende fysikstuderende kan komme forbi og få et bedre kendskab til, hvad man egentlig kan lave, når man er færdiguddannet inden for fysik.

Efter en frokost, hvor instituttets nuværende ansatte også kan deltage, går vi ned i Fysisk Auditorium, hvor der bliver et antal foredrag. Publikum vil her fortrinsvist være de øvrige deltagende alumner.

 

Dato: 5. april 2018

Sted: Institut for Fysik og Astronomi, Ny Munkegade 120, Aarhus C

Foreløbigt program:

9.00-9.30Ankomst og kaffe i Fysisk Kantine
9.30-11.30

Erhvervsmesse for fysikstuderende i Fysisk Kantine
Virksomheder og institutioner tilbydes en stand, en poster eller et cafébord, hvor de nuværende studerende kan møde op og få en snak

12.00-13.00Frokost for alumner og instituttets ansatte i Fysisk Kantine
13.00-14.15Faglige foredrag af alumner og instituttets ansatte i Fysisk Auditorium
14.15-15.00Rundvisning i instituttets laboratorier og kaffe
15.00-16.00Faglige foredrag af alumner og instituttets ansatte i Fysisk Auditorium
16.00-17.00Networking i Fysisk Kantine

 

Tilmelding