Videnudveksling

Formidling for gymnasier og skoler

Vi varetager en bred vifte af tilbud inden for formidling, bl.a. en meget populær besøgsservice for de gymnasiale uddannelser og de ældste klasser i folkeskolen.

  • For fysiklæreren er et tilbud om faglige dage for fysiklæreren
  • Besøgsservice tilbyder hele klasser eller mindre grupper at besøge instituttet og deltage i én eller flere aktiviteter
  • Fysikshow Aarhus holder lærerige og spektakulære foredrag
  • U-days/åbent hus arrangeres af Science and Technology. Her kan man høre foredrag inden for f.eks. fysik, høre mere om studierne og studiemiljøet og tage med på rundvisninger
  • Det rullende Universitet er et tilbud, hvor forskere og studerende fra hele Aarhus Universitet tilbyder at komme ud til gymnasier og overtage al undervisning for en dag.
  • Big Bang til Naturfag i Folkeskolen. Efteruddannelse til naturfagslærere i udskolingen.

­

Samarbejde med erhvervslivet

Flere af IFAs forskere har samarbejde med en lang række virksomheder.