IFA Challenge Track

Challenge Track

Hvad er IFA Challenge Track?

IFA Challenge Track er et tilbud til dig, som har mod på ekstra udfordringer i tillæg til dem, du kommer til at møde gennem det almindelige kursusprogram på fysikuddannelsen. Challenge-Track forløbet giver dig blandt andet mulighed for at træne nogle af de færdigheder, du vil få brug for, hvis du ønsker at forfølge en karriere som forsker. IFA Challenge Track foregår sideløbende med det almindelige kursusprogram på de første 3 år af studiet. På 1. år får du mulighed for at dykke ned i en bred vifte af interessante fysikemner gennem eksperimentelt og teoretisk projektarbejde, mens du på 2. og 3. år vil blive tilknyttet en række af instituttets forskningsgrupper og kommer til at tage del i gruppernes daglige forskningsaktiviteter. Er du i tvivl, om Challenge Track er noget for dig, så læs her, hvad tidligere deltagere har at sige om forløbet: Mads Føk, årgang 42. (Bemærk at IFA Challenge Track her er omtalt som Talentforløbet, som var dets navn tidligere.)

Sådan fungerer det i praksis

Alle kan deltage på 1. år. Derimod er optaget på 2. og 3. år begrænset og pladser tildeles baseret på ansøgninger efter 1. år. Her bliver man primært bedømt på baggrund af, hvordan man har klaret sig i de ordinære kurser, men antallet af beståede moduler på Challenge-Track forløbets 1. år indgår også i bedømmelsen. Specifikt er det et krav, at man har gennemført det ordinære førsteårsforløb med et karaktergennemsnit på mindst 10.0, og at man har bestået mindst 3 af Challenge-track modulerne. (Har man bestået 2 moduler, kan man også blive optaget, med det krav, at man består et 3. modul i løbet af fase 2.). Ved gennemførsel af Challenge-Track forløbets 2. og 3. år tildeles man et særligt Talentdiplom i tillæg til det sædvanlige Bachelorbevis.

Specifikt om det 1. år

Det 1. år består af 5 uafhængige moduler:

1.    Problems in classical mechanics

2.    Theoretical​ ​problems​ ​in​ ​special​ ​relativity

3.    Experimental​ ​physics

4.    Numerical simulations

5.    Wave-particle duality

Modulerne har meget få skemalagte timer. I stedet lægges der op til du (gerne i samarbejde med medstuderende) selv strukturerer dit arbejde, med henblik på at træne vigtige færdigheder som initiativ og selvstændighed. Du må forvente en arbejdsbelastning på 55 timer per modul. Tidsfristen for tilmelding til modul 1 er søndag 17/9. Tilmeldingen til modul 2-5 sker i løbet af året og fristerne bliver annonceret med 2 ugers varsel til de ordinære forelæsninger. Du kan læse mere om de enkelte moduler ved at klikke på titlerne, herunder information om hvordan du tilmelder dig. Bemærk at Challenge-Track forløbets officielle sprog er engelsk.

Specifikt om 2. og 3. år

I denne fase foregår Challenge-Track-aktiviteterne i tilknytning til nogle af IFAs forskningsgrupper. Den studerende tilbringer et halvt år ved hver af ialt fire af disse og deltager i dele af gruppernes arbejde, får relevant træning og får stillet selvstændige opgaver. Der er tale om en belastning på ca. 20% ud over det ordinære studium. Du kan se eksempler på projektbeskrivelser fra tidligere år her. Gennemførsel af Challenge-Track-forløbets fase 2 på tilfredsstillende vis er en betingelse for at få udstedt et særligt "talentdiplom" ved bacheloruddannelsens afslutning. Det er endvidere en betingelse, at kurserne i det ordinære forløb er bestået uden forsinkelse og med en gennemsnitskarakter på minimum 10.0.

Vi glæder os til at se dig på IFA Challenge Track!