Mobiltelefonstråling

Mobilantenne på tag.

Spørgsmål fra kl, Horsens


Det er endnu ikke bevist, at mobilstråling fremkalder f.eks. kræft hos mennesker, men da der er usikkerhed om dette, er det naturligvis bedst at reducere risikoen. Her skal man dog tænke sig godt om, for hvad er den største strålingskilde, mobiltelefonen eller sendemasten? Fra ens egen mobil modtager man en stråling på mellem 0,1 og 10 W/m2 afhængig af, om man er tæt på en mast eller langt væk. Fra masten er strålingen omkring 0,01 W/m2 i en afstand af 100 m.

I forhold til de internationale fastsatte grænseværdier er eksponeringen fra mobilmaster helt uskadelig. Hvis man er bange for mobilstråling, bør man koncentrere sig om at nedsætte eksponeringen fra mobiltelefonen, for den er flere størrelsesordner større end eksponeringen fra basisstation-antenner. Ved at få flere antenner opsat på stærkt befærdede områder, opnår man en bedre og mere nyttig dækning, og dermed nedsættes mobiltelefonernes sendeeffekt. Samtidig forlænges den tid, mobiltelefonen kan benyttes uden opladning.

Det skal dog bemærkes, at masten sender hele tiden, medens mobiltelefonen kun sender, når der tales i den.

 

Venlig hilsen Erik Lægsgaard, lektor ved IFA